Wanneer je in Luxemburg werkt, is de beslissing om er ook te gaan wonen en je er ook te domiciliëren een afweging van een aantal voor- en nadelen.

Voordelen van het wonen in Luxemburg

 • Financiele voordelen

Gedomicilieerd zijn in het Groothertogdom levert een aantal financiële voordelen op:

 • Geen vermogensbelastingbelasting voor natuurlijke personen, zowel voor inwoners als voor niet-inwoners
 • Bevrijdende bronbelasting (voorheffing) van 10% op bepaalde rente-inkomsten uit spaargelden
  (Versus Belgie vanaf 2012: 20% niet-bevrijdende roerende voorheffing. Niet-bevrijdend Þ verhoogd met gemeentelijke opcentiemen. In de meeste gemeenten liggen deze tussen de 6% en 8% met een gemiddelde van 7,17% wat neerkomt op een totale heffing van gemiddeld 22,5%)
 • Negatieve inkomsten uit onroerend goed kunnen met andere categorieën inkomsten worden gecompenseerd
 • Geen successierechten in rechte lijn; in andere gevallen zeer gunstige tarieven
 • Over een niet-geregistreerde handgift wordt geen schenkingsrecht geheven; voor de overige schenkingen gelden zeer gunstige schenkingsrechten (1,8 – 14,4%)
 • Bankgeheim: Hoewel Luxemburg al ernstige toegevingen heeft gedaan om niet op de zwarte lijst van fiscale paradijzen terecht te komen, blijft er nog steeds een deel van het Luxemburgse bankgeheim overeind. Concreet is de Luxemburgse financiele instelling, vanwege de Europese Spaarrichtlijn, verplicht bronheffing af te houden op je roerende inkomsten. Echter, deze richtlijn treft (nog) niet de spaarprodukten, dus als je niet in Luxemburg gedomicilieerd bent, kan je nog steeds een spaar- of beleggingsverzekering aangaan. Als je echter deze inkomsten niet aangeeft op je belastingaangifte stel je jezelf natuurlijk wel bloot aan vervolging wegens belastingfraude.
 • Hypothecaire kredieten zijn doorgaans met variabele rentevoet, maar kapitaalaflossingen zijn steeds mogelijk zonder herbeleggingsvergoeding aan de bank. De maandelijkse aflossingen worden daarna verlaagd.
 • Zie ook de voordelen van werken en ondernemen in Luxemburg.
 • Fiscale en parafiscale voordelen

Luxemburg is beroemd en berucht omwille van zijn gunstig regime voor werknemers en ondernemingen.

 • Lagere accijnzen en BTW

Iedereen kent Luxemburg omwille van zijn (relatief) lage brandstofprijzen alsook lagere accijnzen op alcohol en tabak.
Behalve in de winkel kan vooral op het platteland de prijs van een glas sterke drank in de horeca héél goed meevallen. (Voorbeeld: een stevig glas Bailey’s in een Portugees café in Larochette: 2€ ! )
Ook de lagere BTW-tarieven met een maximum van 15% (tegen 21% in Belgie) leveren soms een licht voordeel in de aankoopprijs van bepaalde goederen op.

 • Autotaksen

Behalve de prijs van de brandstof zijn de lasten op het bezit van een wagen een heel stuk lager in Luxemburg.

 • Schoonheid en levenskwaliteit

Buiten Luxemburg Stad heeft het Groothertogdom een overwegend landelijk karakter met een lage bebouwingsgraad en een mooi heuvelachtig landschap met veel groen en mooie verzichten. Door haar sterke financiele positie kan de Luxemburgse overheid veel investeren in de publieke voorzieningen: straten liggen er netjes bij en ook de steden en dorpen geven een verzorgde indruk. Door de kapitaalkracht van de gemiddelde Luxemburger zijn ook de meeste woningen netjes verzorgd. Door de hoge prijzen voor nieuwe bouwgrond kopen vele relatief kapitaalkrachtige burgers zich een woning in een dorpskern die ze vervolgens volledig opknappen. Dit draagt bij tot de nette aanblik van de dorpskernen.

Wonen in het Groothertogdom is ook een prima manier om de files te vermijden of sterk te reduceren tot vlak vóór het naderen van de hoofdstad.

Luxemburg is ook een zeer veilig land met een lage criminaliteitsgraad.

 • Klimaat

Hoewel het Luxemburgse klimaat niet spectaculair verschilt van het Vlaamse, kent Luxemburg toch een microklimaat met lichtjes meer zonneschijn dan in Vlaanderen.

 • Bevolking

Door de vele gastarbeiders en zijn kleine omvang heeft Luxemburg een zeer internationaal karakter. Je hoort er vele talen spreken en ook de gemiddelde Luxemburger is meertalig. Op de meeste plaatsen word je vlot geholpen in het Duits, het Frans, het Engels en natuurlijk in het Letzeburgesch. Kennis van het Nederlands en andere talen is evenmin ongewoon. Er wordt soms gezegd dat Luxemburgers weinig openstaan voor buitenlanders. Indien je echter wat moeite doet om de Luxemburgse taal te leren zal dit echter zeer goed meevallen.

Over de Luxemburgse taal vind je wat meer info op deze link: http://homepages.internet.lu/lahaye/Luxemburgs.html

Via deze link vind je informatie over avondcursussen Luxemburgs: http://www.insl.lu/

Nadelen van het wonen in Luxemburg

 • Prijs van onroerend goed in het Groothertogdom Luxemburg

Hét grote nadeel bij uitstek, is dat er zodanig veel voordelen zijn, dat er zich heel veel mensen willen domicilieren. Door de wet van vraag en aanbod drijft dit zowel de huurprijs als de aankoopprijs fors de hoogte in.
Voornamelijk om die reden beslissen velen om zich te vestigen kortbij de grens in één van de buurlanden en worden op die manier grensarbeiders.

 • Infrastructuur en bereikbaarheid

Luxemburg stad is een relatief kleine hoofdstad. Ze is zeer mondain en je vindt er doorgaans wel alles, maar het aanbod is er natuurlijk niet zo uitgebreid dan in wereldsteden zoals Parijs, Amsterdam of zelfs Brussel of Antwerpen. Voor specifieke wensen (bijvoorbeeld speciaalzaken voor je heel erg speciale hobby) ga je dus makkelijk enkele honderden kilometer moeten afleggen. Er is zeker een uitgangsleven, alsook een cultureel aanbod, maar ook hier is de keuze niet vergelijkbaar met die van een wereldstad.

Buiten Luxemburg stad zijn er alleen maar het platteland en enkele slaperige kleine stadjes. En daar is het wel héél stilletjes. Vooral op vlak van winkels valt het soms behoorlijk tegen. Sommige dorpen hebben niet eens een bakker, laat staan een buurtwinkel of kroeg. Er zijn enkele grote warenhuizen, doe-het-zelven etc. in de iets grotere steden (stadjes) als Diekirch, Ettelbrück, Junglinster enzovoort, maar verder ben je op Luxemburg stad aangewezen.

Door de lage bevolkingsdichtheid kan reizen met het openbaar vervoer veel tijd in beslag nemen. Bussen maken vaak héél veel stops en maken grote omwegen om op je bestemming te geraken.

Over de grenzen kan je terecht in Trier, Arlon en Bastogne, maar ook dat zijn geen megapolissen.

De luchthaven van Luxemburg is klein en van weinig betekenis. Langeafstandsvluchten verlopen steevast via grotere luchthavens als Frankfurt, Amsterdam of Parijs en de verbindingen hiernaartoe zijn minder frequent dan bijvoorbeeld vanuit de luchthaven van Zaventem.

Er loop geen hogesnelheidstrein van Brussel naar Luxemburg. Parijs is daarentegen wel via de TGV verbonden met Luxemburg.

 • Prijs & aanbod van sommige voorzieningen

Bepaalde dingen zijn in Luxemburg behoorlijk prijzig. In de horeca van Luxemburg stad kan de rekening stevig aantikken. Ook bijvoorbeeld de telecomprijzen en de prijzen van sommige bankdiensten zijn gemiddeld gesproken duurder in Luxemburg. Zo bestaan er slechts in beperkte mate Luxemburgse equivalenten voor Belgische banken die een wijd arsenaal aan diensten gratis aanbieden. Ook een woninglening is bij een aantal banken enkel met variabele rentevoet te verkrijgen.

Andere gevolgen

 • Domicilieadres wijzigen

Verhuizen binnen de Europese Unie heeft weinig meer om handen dan verhuizen binnen Belgie:
Laat je “uitschrijven voor vertrek naar het buitenland” in de Belgische gemeente waaruit je vertrekt.
Met dit bewijs van uitschrijving, alsook met een copie van je huurcontract, aankloppen bij het Gemeentebestuur van de Luxemburgse gemeente waar je je laat inschrijven. Informatie over je werkgever in Luxemburg wordt ook gevraagd; vermoedelijk is dit geen noodzakelijke vereiste.
Je werkgever regelt voor jou de administratie op vlak van sociale zekerheid.
Na het vervullen van de nodige administratie ontvang je:
een “Attestation d’enrégistrement” (bewijs van inschrijving) van het Gemeentebestuur, wat geldt als bewijs van je woonplaats.
Een “carte de la sécurité sociale” waarmee je, net als in Belgie terugtrekking van gezondheidskosten verkrijgt.

Let op: Op je Belgische identiteitskaart staat je domicilieadres niet opgegeven! Voor sommige diensten (niet alleen in Luxemburg) heb je een bewijs van residentie nodig dat minder dan 3 maanden oud is. Mogelijk moet je bij de gemeente een bewijs van woonplaats ophalen vooraleer je van bepaalde overheidsdiensten gebruik kan maken.

Je inschrijven via de Belgische Ambassade

Het is niet verplicht, maar de Belgische Ambassade raadt personen met domicilie in Luxemburg en de Belgische nationaliteit aan om zich in te schrijven in de Belgische consulaire bevolkingsregisters. Je geniet dan van dezelfde diensten als bij de gemeentelijke overheden in België en ontvangt dan ook een nieuwe identiteitskaart die (blauwe kleur).

Bronnen
http://homepages.internet.lu/lahaye/Luxemburgs.html
http://www.insl.lu/
http://diplomatie.belgium.be/luxembourg/
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/luxemburg/consulaire_diensten/inschrijving/
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Inschrijving/Voor_uw_vertrek/

Geef een reactie