Het Luxemburgse pensioen ligt gevoelig hoger dan het Belgische. Berekening van je pensioen is steeds koffiedik kijken, omdat het naast de bijdragen die je tijdens je loopbaan hebt gedaan, ook afhangt van parameters zoals de evolutie van de consumptieindex. Niet alleen is deze moeilijk te voorspellen, maar ook ben je weinig met het kennen van je mogelijke toekomstige pensioen, zonder een beeld van hoe hoog de levensduurte op dat moment zal zijn. Het wordt nóg complexer als je ook nog eens de situatie over verschillende landen heen wil bekijken: volledige loopbaan in Belgie versus volledige  loopbaan in Luxemburg versus een deel van je loopbaan in beide landen.

Om je toch enig idee te geven, kan je de huidige maximumpensioenen vergelijken tussen Belgie en Luxemburg voor bedienden in de privésector (maandelijks brutopensioen):

Aangezien je in Belgie al vrij vlug tegen deze maximumdrempel zal aanlopen, wordt het al snel duidelijk dat je na een vergelijkbare loopbaan in Luxemburg een véél hoger pensioen zal genieten dan in Belgie!

Wanneer je minstens 12 maanden (1 jaar) in Luxemburg hebt gewerkt, heb je recht op een pro-rata Luxemburgs pensioen. Stel dat je bijvoorbeeld 10 jaar in Belgie hebt gewerkt en 30 jaar in Luxemburg, dan zal een deel van je pensioen uit Belgie komen en een deel uit Luxemburg:

  • Op basis van het bruto inkomen dat je in Belgie hebt verdiend gedurende die 10 jaar krijg je een deel van je pensioen tegen Belgische voorwaarden uitbetaald;
  • En op basis van het bruto inkomen dat je in Luxemburg hebt verdiend gedurende die 30 jaar krijg je een ander deel van je pensioen tegen Luxemburgse voorwaarden.

Indien je als Belgisch staatsburger minder dan 12 maanden in Luxemburg hebt gewerkt en de rest in Belgie, dan zal 100% van je pensioen uit Belgie komen, tegen Belgische voorwaarden.

Opgelet: Er bestaat bij velen verwarring, omdat op de websites van de Luxemburgse overheid vermeld staat dat je recht hebt op een Luxemburgs pensioen als je “minstens 120 maanden” hebt gewerkt. Echter, dit gaat over je totale loopbaan! Van zodra je in totaal 10 jaar hebt gewerkt, waaronder bijvoorbeeld 9 jaar in Belgie en 1 jaar in Luxemburg, dan heb je recht op een pensioen, komend pro-rata uit Luxemburg en Belgie.

Het bruto jaarinkomen dat als basis dient voor je pensioenberekening is in beide landen hetzelfde als datgene dat als basis heeft gediend voor het betalen van je sociale bijdragen. Dit is dus je werkelijk brutoloon + eventuele verhogingen ter belasting van voordelen in natura. Bijvoorbeeld: wanneer je in Luxemburg een bedrijfswagen hebt, dan word er bij je brutoloon een zeker “voordeel in natura” geteld, wat als basis dient voor de inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. Het is dan ook dit totaal waarop je pensioen wordt berekend.

In het land waar je gedomicilieerd bent, betaal je belastingen op je pensioen. Dus wanneer je in Luxemburg gedomicilieerd bent, wordt ook het pensioen dat je vanuit Belgie trekt in Luxemburg (en dus lager) belast!!

Opgelet: De regel, dat het land waar je gedomicilieerd bent ook je pensioen belast, geldt enkel voor je staatspensioen (eerste pijler). Een aanvullend pensioen dat werd opgebouwd door je werkgever wordt helaas nog steeds door het bronland (waar je het pensioen hebt opgebouwd) belast! In dit kader heeft De Standaard op 12 februari 2012 een nuttig artikel gepubliceerd waarin alles netjes wordt uitgelegd voor het geval van een Luxemburgs rijksinwoner die deels van een Belgisch pensioen geniet. (Scan van het artikel: LU_Pensioen_Artikel_De_Standaard.jpg)

Enkele nuttige links:

Ter vergelijking, info over het Belgisch pensioen (+ om voor jezelf bij benadering je pro-rate pensioen te berekenen bij een gemengde loopbaan in Belgie en Luxemburg):

 

Info gevraagd:

Alle tips, info… die het berekenen van je pensioen kan vergemakkelijken, is welkom. Idem voor info over fiscaal gunstige manieren om in Luxemburg aan pensioensparen te doen (tweede of derde pijler). Reageer gewoon hieronder.

Geef een reactie