Praktische stappen (“démarches pratiques”)

1) U dient zich in uw huidige woonplaats “uit te schrijven” en de administratie van uw gemeente te vragen om een “verklaring van vertrek” (déclaration de départ). Eventueel kan u ook nog een “attest van gezinssamenstelling” vragen, aangezien u in Luxemburg ook documentatie nodig heeft m.b.t. de gezinssituatie.

2) U schrijft zich vervolgens in in uw nieuwe woonplaats te Luxemburg. Indien u naar Luxemburg stad verhuist, is dat in het “Bierger Center” (Luxemburgs voor “burgercentrum” of “centre de citoyens”): 44, Place Guillaume II / 2, rue Notre-Dame, L-2090 Luxembourg. Indien u naar een andere gemeente in het Groot Hertogdom verhuist kan u meestal op het gemeentehuis terecht voor de nodige formaliteiten. U heeft volgende documenten nodig:

– identiteitskaart of paspoort
– verklaring van vertrek
– drie pasfoto’s
– documentatie betreffende de gezinssituatie, bv. “attest van gezinssamenstelling”
– indien gehuwd, het trouwboekje en/of huwelijkscontract
– “bewijs van voldoende inkomen”: bv. arbeidsovereenkomst, loonbrieven, rekeninguittreksels, …
– documentatie betreffende uw toestand sociale zekerheid
– huurovereenkomst

U ontvangt dan een “carte de séjour” of “déclaration d’arrivée” die gelijkwaardig is.

U dient op bij de administratie van uw nieuwe woonplaats tevens te vragen om een “carte d’impôt”.

3) Laat uw Belgisch (Europees) rijbewijs zo snel mogelijk registreren in Luxemburg op één van de locaties van de SNCA (http://www.snca.lu/), bv. 11 rue de Luxembourg à L-5230 Sandweiler. Indien u uw rijbewijs niet laat registreren kan België u bij verlies of diefstal van het rijbewijs geen nieuw exemplaar aanleveren omdat u er niet langer gedomicilieerd bent, en Luxemburg niet omdat uw rijbewijs er niet geregistreerd werd.

4) U kan zich best laten inschrijven in de “consulaire bevolkingsregisters” bij de Belgische ambassade in Luxemburg (website: http://diplomatie.belgium.be/luxembourg/). Inschrijving laat u toe te genieten van de meeste diensten zoals die worden aangeboden door de gemeentelijke overheden in België, namelijk het beheer van uw Belgisch administratief dossier. U ontvangt dan ook een nieuwe Belgische identiteitskaart (blauwe kleur) voor niet-inwoners van België.

Meer informatie: http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/luxemburg/consulaire_diensten/inschrijving/

Bijkomende aandachtspunten

– Breng uw werkgever tijdig op de hoogte van uw domiciliewijziging
– Zoek in uw nieuwe woonplaats naar een dokter, tandarts, ziekenhuis etc. zodat u voorbereid bent in geval van nood
– Breng uw omgeving op de hoogte van de verhuis: familie, vrienden, verzekeringen, banken, bedrijven die u per post contacteren, …
– Gepensioneerden dienen de Rijksdienst voor pensioenen op de hoogte te brengen
– Indien u één of meerdere wagens bezit die op Belgische nummerplaat staan ingeschreven op uw privénaam, dient u deze in principe in Luxemburg in te schrijven en uit te rusten met Luxemburgse nummerplaten. De inschrijving van een wagen op uw privénaam is immers afhankelijk van uw plaats van domicilie volgens Europees recht. Meer informatie: http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/faq/index_nl.htm

Geef een reactie