Export en uitschrijving van een wagen uit Luxemburg

Luxemburg is één van de weinige landen in de EU waar een uitschrijving (une mise hors circulation) noodzakelijk is vóór het exporteren. Concreet betekent dit een schrapping van het kenteken (radiation d’une plaque d’immatriculation) vooraleer de wagen ingeschreven werd in een ander land. U dient de SNCA op de hoogte te brengen d.m.v. het invullen van document “Déclaration de mise hors circulation d’un véhicule“. U vindt dit document op http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/transports-mobilite/transports-individuels/vehicule-motorise/mise-hors-circulation-definitive Er zal dan op het inschrijvingsbewijs (certificat d’immatriculation) een vermelding aangebracht worden dat het voertuig niet langer ingeschreven is: “véhicule non immatriculé”. Voor inschrijving in België of Nederland is het belangrijk dat deze vermelding werd toegevoegd.

Uitzondering: deze vermelding is niet noodzakelijk indien er in Luxemburg een tijdelijke nummerplaat wordt aangevraagd met vermelding “exp” (zie foto hieronder). Hiertoe dient wel een tijdelijke inschrijving voor export te worden aangevraagd. Deze exportplaat heeft een maximale geldigheid van twee maanden +  de resterende dagen van de maand waarin de aanvraag werd gedaan. Aanvraag van exportplaten kan enkel gebeuren aan het loket van de SNCT in Sandweiler. Meer informatie vindt u hier: http://www.snca.lu/content/view/88/146/lang,french/

328

 

 

 

Geef een reactie