Het Groothertogdom Luxemburg staat bekend om zijn gunstige arbeidsvoorwaarden. We sommen ze hier op:

In 2013 vierde de Belg zijn “Tax Liberation Day” op 8 augustus. De Nederlander op 27 juni.
De Luxemburger op 25 mei.

Voordelen van het werken in Luxemburg

Inkomstenbelasting

Luxemburg kent net als Belgie een getrapt systeem van inkomstenbelasting, maar de gemiddelde belastingvoet ligt er gevoelig lager omwille van de volgende redenen:

 • Het tarief voor de inkomstenbelasting van natuurlijke personen is maximaal 38,95% (tegenover 50% in Belgie).
 • De eerste inkomensschijf is niet belast en de verhogingstrappen liggen bij een hoger inkomen.
 • Voor gezinnen met kinderen ligt het belastingvoordeel gevoelig hoger dan in Belgie.
 • Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen ervoor kiezen om een gezamelijke belastingaangifte in te dienen. Dit levert een aanzienlijk belastingvoordeel op. Dit geldt ook indien één of twee partners in het buitenland gedomicilieerd zijn!!
 • Er bestaan geen gemeentelijke opcentiemen.

Sociale lasten

Een werknemer betaalt slechts 12,45% sociale lasten. (10% pensioenfonds “Caisse de pension” en 2,45% ziekenfonds “Caisse de maladie”) Daartegenover staat een stevige sociale zekerheid: zie verder.

Brutoloon

Door de hoge vraag naar arbeid ligt het gemiddelde brutoloon in Luxemburg gevoelig hoger dan in de buurlanden. Let bij de vergelijking wel op: er bestaat geen dubbel vakantiegeld en een dertiende maand of eindejaarspremie is niet in elke sector de gwoonte.
Verder moet je natuurlijk het volledige pakket aan extralegale voordelen vergelijken. Vele hiervan zijn vergelijkbaar met Belgie (bijvoorbeeld maaltijdcheques zijn gebruikelijk en ook hier wordt een werknemersbijdrage gerekend zoals in Belgie.)

Loonindexering

De indexering van de Luxemburgse lonen gebeurt op basis van de reele consumentenindex en niet op basis van de “gezondheidsindex” zoals in Belgie. Bijgevolg stijgen de lonen in Luxemburg sneller dan in Belgie.

Sociale zekerheid

Pensioen

Het Luxemburgse pensioen ligt gevoelig hoger dan het Belgische. Om er (pro-rata) van de kunnen genieten moet je wel minstens 10 jaar in het Groothertogdom hebben gewerkt.

Werkloosheidsvergoeding

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een Luxemburgse werkloosheidsvergoeding, die 80% van je laatste brutoloon bedraagt, met een maximum van €23,26 per uur.

Ziekte en invaliditeit

Als werknemer in Luxemburg heb je een “Carte de la sécurité sociale” die op een vergelijkbare manier werkt als de Belgische RIZIV kaart: je bekomt er terugbetaling mee van een deel van je ziektekosten. In Luxemburg betaal je ook remgeld; dit ligt meestal in dezelfde grootte-orde als in Belgie.
Je kan ook probleemloos in bijvoorbeeld Belgie terecht voor medische zorgen. Je betaalt dan het volledige bedrag, maar stuurt het attest naar de Luxemburgse Gezondheetskeess (CSN) die het terug te vorderen bedrag op je rekening stort.
Gelieve aan te vullen indien je hierover details kent.

Kindertoelagen

Deze zijn behoorlijk royaal in Luxemburg en gelden ook wanneer je gezin in het buitenland woont.

Het totaal van voordelen voor een gezin of alleenstaande met kinderen omvat:

 • Belastingvoordeel: van zodra je onder “Categorie 1a” (alleenstaande met kinderen) valt, zakt je gemiddelde belastingvoet. (Zie bruto-netto calculator van www.lesfrontaliers.lu)
 • Kinderbijslag “allocation familiale”: dit is een toeslag per kind die stijgt per kind naargelang het aantal kinderen ten laste. Indien je 1 kind hebt, bedraagt dit 185,60€; voor twee kinderen is dit 220,36€ per kind. Vanaf 6 jaar en vanaf 12 jaar komt hier een verhoging bij. Voor kinderen met een handicap liggen de bedragen ook hoger en gelden ze voor een langere termijn. Op de website van het CNPF vind je de tabel met bedragen + uitleg.
 • Bonus per kind: Omdat het belastingvoordeel hetzelfde is voor alle gezinnen met kinderen, ongeacht het aantal kinderen, krijgt elk kind nog een extra toeslag. (En dit geldt al vanaf het eerste kind!) Voor het eerste kind is dit 76,88€. (Je vindt eveneens meer info op de website van het CNPF.)
 • “Terug naar school” toelage aan het begin van het jaar: afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen. Eveneens bestaat er een studiepremie voor oudere kinderen. Je vindt de bedragen op een pagina van www.lesfrontaliers.lu.
 • Verder zijn er modaliteiten voor loopbaanonderbreking voor zwangerschap, ouderschapsverlof en het opvoeden van de kinderen.

Als je het uitrekent kan je in totaal makkelijk meer dan 400€ netto per maand extra verdienen vanaf je eerste kind.

Indien je ook gedomicilieerd bent in Luxemburg

…geniet je van een aantal extra voordelen (die niet gelden voor grensarbeiders).

Nadelen van het werken in Luxemburg

 • Belasting op bedrijfswagens

Wanneer je werkgever een bedrijfswagen voorziet, dan wordt je op dit voordeel in natura belast. De berekeningswijze is anders dan het systeem van de fiscale pk in Belgie, maar verlaagt wel ook gevoelig je nettoloon.

 • Maaltijdvergoeding voor werken in het buitenland

Wanneer je voor je Luxemburgse werkgever op reis gaat naar het buitenland, kan je niet zomaar je restauranttickets als onkosten ingeven zoals in Belgie. In Luxemburg mag de dagvergoeding die je ontvangt een bepaald forfaitair bedrag niet overschrijden. Het bedrag daarboven wordt namelijk als verdoken loon beschouwd en bijgevolg als normaal brutoloon belast. Dit forfaitair bedrag (“Pauschahl” in het Duits) is afhankelijk van de bestemming en wordt elk jaar vastgelegd in een tabel: hier vind je de tabel die geldig is vanaf 2010. (De link verwijst naar een Duitse overheidsdienst, maar de bedragen voor 24 uur verblijf gelden ook voor Luxemburg.) (Is dit correct??? Dit systeem is van kracht in Duitsland, maar niet in Luxemburg –> Beste “guest”: vul aub aan op basis waarvan je de correctheid van dit systeem betwijfelt. Mijn werkgever zegt mij namelijk dat dit zo is.)

 • Extralegale voordelen
 • Maaltijdcheques zijn vrij gebruikelijk en bevatten ook een deel werknemersbijdrage zoals in Belgie. De bdragen liggen in dezelfde grootte-orde als in Belgie.
 • Een groepsverzekering is minder gebruikelijk en valt ook onder een ander fiscaal regime dan in Belgie. (Vul ajb aan als je details kent.)

 

Nuttige links

Geef een reactie