* UNDER CONSTRUCTION *

Door het aantrekkelijke arbeidsklimaat trekt het Groothertogdom bijzonder veel buitenlandse werknemers aan, alsook buitenlandse investeerders die in Luxemburg een onderneming oprichten.
Omdat er aan het gedomicilieerd zijn in Luxemburg een aantal nadelen verbonden zijn, kiezen velen ervoor om in het buitenland te wonen. Op deze manier worden ze in Luxemburg grensarbeiders en pendelen ze naar Luxemburg, hetzij dagelijks, hetzij werkelijks.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van grensarbeid is dat de vastgoedprijzen (zowel voor kopen als voor huren) in de buurlanden gevoelig lager liggen, terwijl je toch van de voordelige Luxemburgse fiscale en parafiscale lasten kan genieten.

Hoewel je als Belgisch inwoner in Belgie wordt belast voor die dagen dat je niet fysiek in Luxemburg werkte, is er sedert 1 januari 2015 een tolerantie van 24 dagen van kracht. Dus pas wanneer je meer dan 24 dagen buiten Luxemburg werkte, wordt je voor alle dagen dat je in het buitenland werkte in Belgie belast.

Nadelen

 • Als je met de wagen komt moet je de dagelijkse files trotseren. (Bijvoorbeeld op de E411 komende van Aarlen.)
 • Tijdens het werk moet je fysiek aanwezig zijn in Luxemburg om enkel aan Luxemburgs tarief belast te worden! Voor elke dag dat je niet in Luxemburg werkte (ook al was dit niet in Belgie, maar bijvoorbeeld in Duitsland), word je in Belgie (aan Belgisch belastingtarief) belast!! De bewijslast, dat je weldgelijke fysisch aanwezig was in Luxemburg ligt bij jou! (Voor een nadere interpretatie van het dubbelbelastingverdrag, zie de Circulaire nr. AFZ 2005/0652 (AFZ 08/2005) dd. 25.05.2005. Hier wordt letterlijk het voorbeeld gegeven van Belgische inwoners die deels in Luxemburg en deels elders werken, en hoe zij worden belast.). Zie ook het vademecum van de door de Belgische fiscus aanvaarde bewijslast: http://financien.belgium.be/nl/binaries/Vademecum_BE_LUX_NL_tcm306-264756.pdf  – Sedert 2015 is er wel een tolerantie van 24 dagen: zo lang je minder dan 24 dagen buiten Luxemburg (in Belgie of elders!) werkt, blijf je volledig in Luxemburg belast. Vanaf 25 dagen wordt je ook voor deze eerste 24 dagen volledig in Belgie belast!
 • Qua sociale zekerheid zal je normaal gezien in Luxemburg worden ingeschreven, maar kijk toch maar de informatiebrochure op pagina 11 na! Van zodra je een “substantieel deel” van je werkzaamheden (in het OESO-verdrag op 25% van je tijd bepaald) in Belgie werkt, val je voor 100% onder de Belgische sociale zekerheid!
 • Pensioen ontvangen vanwege arbeid verricht in Luxemburg, wordt toch in Belgie belast wanneer je in Belgie gedomicilieerd bent!!
 • Ziekteverzekering: Als Belgische grensarbeider ben je verplicht om je bij een Belgische ziekenkas in te schrijven en moet je in Belgie verstrekte medische hulp bij deze Belgische ziekenkas claimen en dus niet bij de Luxemburgse CNS. Dit is dus een dubbele kost (bovenop de kost van aansluiting bij de CNS.) Maar je kan natuurlijk wel van de voordelen gebruik maken, zoals tegemoetkoming bij bril, lenzen, laser-oogcorrectie, sportabonnement, enz. Dus met een beetje creativiteit recupereer je je volledige inschrijvingsgeld.
 • Op inkomsten uit je vermogen (vb. intresten op beleggingen) betaal je (hogere) Belgische/Franse/Duitse belastingen in plaats van (lagere) Luxemburgse. Als gevolg van de Europese Spaarrichtlijn is de Luxemburgse financiele instelling verplicht een bronheffing af te houden. Een manier om dit probleem te omzeilen is je geld beleggen in een spaar- of beleggingsverzekering (Tak 21 of tak 23). Verzekeringsprodukten vallen namelijk (nog) niet onder deze richtlijn. Maar wanneer je deze inkomsten niet aangeeft op je Belgische belastingsaangifte pleeg je natuurlijk belastingfraude, wat een extra risico inhoudt.
 • Mogelijke nadelen aan het bilateraal verdrag tussen Belgie en Luxemburg. (Vul aub aan indien je hierover meer weet.)
 • Als grensarbeider geniet je in Luxemburg op sommige vlakken minder sociale bescherming dan wanneer je er gedomicilieerd bent. (Vul aub aan indien je hierover meer weet.)
 • Nota: Ooit heeft een medewerker van het callcenter van de F.O.D. Belastingen (nota bene!) mij verteld dat je op je Luxemburgs loon nog steeds de “aanvullende gemeentebelasting” (gemeentelijke opcentiemen) van de Belgische gemeente waarin je woont zou moeten betalen. Dit is echter onzin: opcentiemen en dergelijke worden expliciet uitgesloten in artikel 2 van het dubbelbelastingverdrag tussen Belgie en Luxemburg.

Het is sterk aan te raden om niet alleen het dubbelbelastingverdrag en de informatiebrochure daarover te lezen, maar ook wat verder te googelen voor jouw specifieke situatie. Desnoods haal je er een fiscaal expert bij. Want als je Belgische belastingaangifte niet in orde is, kan de fiscus 5 jaar (en bij bewijs van opzettelijke fraude zelfs 7 jaar) teruggaan. Zo kan je een zeer stevige surprise bill krijgen. De rekening wordt sowieso met een boete van 20% vermeerderd (ook bij onopzettelijke fouten) en bij bewijs van opzet, valt de boete veel zwaarder uit. Nadien sta je ook nog voor de taak, om van Luxemburg de te veel betaalde belastingen over verschillende jaren terug te vorderen- good luck!

Grensarbeider en wonen in Belgie

Voor Belgen is dit de meest voor de hand liggende optie natuurlijk. Maar besef dat het verhuizen naar Frankrijk of Duitsland een formaliteit is die niet zo veel meer om handen heeft dan verhuizen binnen Belgie, dus voor de administratie moet je het niet laten.

Nota betreffende de dagen dat je niet fysiek in Luxemburg werkt:

Tot

Hier vind je een specifieke informatiebrochure voor Belgische grensarbeiders in het Groothertogdom:
http://www.benelux.int/files/6414/0549/3698/333_BENELUX_C-BE-LU-nl-draft4WEB.pdf

Grensarbeider en wonen in Frankrijk

Meer informatie vind je op http://www.lesfrontaliers.lu/ en http://www.frontaliers-francais.lu/

Als je informatie hebt over de gevolgen van de bilaterale verdragen i.v.m. inkomstenbelasting en sociale zekerheid, gelieve aan te vullen.

Grensarbeider en wonen in Duitsland

De Duitse wetgeving en de bilaterale verdragen met Luxemburg i.v.m. inkomstenbelasting en sociale zekerheid houden een aantal specifieke zaken in. Zo valt een in Duitsland gevestigde grensarbeider niet langer onder de Luxemburgse fiscaliteit en parafiscaliteit indien hij meer dan 80% van het jaar buiten Luxemburg werkt (ook al is dit niet in Duitsland).

Als je informatie hebt over de gevolgen van de bilaterale verdragen i.v.m. inkomensbelasting en sociale zekerheid, gelieve aan te vullen.

Meer informatie vind je op http://www.diegrenzgaenger.lu/ en http://www.deutsche-grenzgaenger.lu/

Luxemburgse bedrijfswagen met Belgisch kenteken

Wanneer je Luxemburgse werkgever jou een bedrijfswagen geeft, dan bestaat er een mogelijkheid om toch met een Belgisch kenteken te rijden, maar wél enkel in Luxemburg belast te worden. Lees hierover meer in de rubriek Autorijden in het Groothertogdom Luxemburg.

Hoe zit dat nu met die aanvullende gemeentebelasting (gemeentelijke opcentiemen)!?

Hoe meer je hierop googlet en hoe meer landen (NL, FR, DE, LU…) je erbij betrekt, hoe verwarrender het wordt. Hier is wat je vooral moet weten:

In de meeste oude dubbelbelastingverdragen tussen Belgie en de buurlanden moest Belgie, indien aan de voorwaarden van de “183-dagenregel” was voldaan, alle inkomsten op arbeid uit het buurland vrijstellen, inclusief de aanvullende gemeentebelasting. Dit was nadelig voor Belgische grensgemeenten, die in sommige gevallen enkele tientallen procenten grensarbeiders als inwoner hadden, waarvan ze dus geen gemeentebelasting ontvingen. Daarom was er met NL, FR en DE een regeling voorzien voor “grensgemeenten”.

Ondertussen is de regeling voor grensgemeenten uit bovengenoemde verdragen geschrapt en wil Belgie natuurlijk wél gemeentebelasting kunnen heffen op beroepsinkomsten van buitenlandse oorsprong! Deze kan oplopen tot maximaal 8% van de Belgische federale belasting en kan dus een significante hap uit je maandelijks netto-inkomen vormen! Omdat de buurlanden niet altijd even toegevend zijn, is de situatie verschillend van land tot land, afzonderlijk geregeld in de respectievelijke dubbelbelastingverdragen. Hier een overzicht van de buurlanden van Belgie:

 • Nederland: Inwoners van Belgie betalen op hun uit Nederland afkomstige beroepsinkomsten de aanvullende gemeentebelasting. Deze wordt berekend op de theoretische federale belasting die je zou betalen, mocht je beroepsinkomsten volledig in Belgie belast worden;
 • Verenigd Konkinkrijk: Idem als Nederland: je betaalt de aanvullende gemeentelijke belasting!
 • Duitsland: Idem als Nederland, maar als Belgische grensarbeider krijg je ter compensatie 8% korting op je Duitse belastingen! Dit is dus (ongeveer) een nuloperatie: je recupereert je aanvullende Belgische gemeentebelasting!
 • Luxemburg: Je betaalt GEEN aanvullende gemeentebelasting in Belgie! In het dubbelbelastingverdrag met Luxemburg staat NIET de extra paragraaf, die Belgie toe zou laten om deze aanvullende belasting te heffen (zoals deze WEL voorkomt in de verdragen met NL, VK en DE). (Ter compensatie krijgt Belgie van Luxemburg een forfaitaire vergoeding in het zogenaamde “Fonds frontaliers”, wat verdeeld wordt onder de grensgemeenten.)

Externe links

Specifieke informatiebrochure voor Belgische grensarbeiders in het Groothertogdom:
http://www.benelux.int/files/6414/0549/3698/333_BENELUX_C-BE-LU-nl-draft4WEB.pdf

Bilateraal verdrag tussen Belgie en Luxemburg ter vermijding van dubbelbelasting van 17-09-1970 en de amendementen hierop van 2002 en 2009 (zie vooral artikel 1, paragraaf 3!):
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=3232bda5-33df-4fdd-b3b2-c7ada30b7da1#findHighlighted

Belangrijk: deze circulaire verduidelijkt de interpretatie van bovenvermeld verdrag:
Circulaire nr. AFZ 2005/0652 (AFZ 08/2005) dd. 25.05.2005:
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=cec10a62-3e3f-4476-acab-826935ac3db9&disableHighlightning=true#findHighlighted

http://www.diegrenzgaenger.lu/
Duitstalige site gericht naar Duitse grensarbeiders. Opgelet: niet alle informatie is van toepassing op Belgen!

http://www.deutsche-grenzgaenger.lu/
Duitstalige site gericht naar Duitse grensarbeiders. Opgelet: niet alle informatie is van toepassing op Belgen!

http://www.lesfrontaliers.lu/
Franstalige site met informatie voor Franse en Belgische grensarbeiders. Opgelet: niet alle informatie is van toepassing op Belgen!

http://www.frontaliers-francais.lu/
Franstalige site gericht naar Franse grensarbeiders. Opgelet: niet alle informatie is van toepassing op Belgen!

Ook op de websites van de Luxemburgse vakbonden vind je nuttige informatie voor grensarbeiders, zoals bijvoorbeeld op:
http://www.ogbl.lu/

Geef een reactie