Deze pagina is slechts relevant voor personen die hun officieel domicilie hebben in Luxemburg en dus op privénaam een wagen mogen inschrijven in Luxemburg. Volgens Europees recht dienen EU-burgers immers hun wagen in te schrijven in het land waar ze gedomicilieerd zijn.

Import en inschrijving in Luxemburg = wagen op Luxemburgs kenteken

Hou er rekening mee dat de import en inschrijving van een wagen in Luxemburg al gauw een volledige dag (of langer) in beslag neemt. Om dit te vermijden kan u de inklaring, inschrijving en technische keuring laten doen door een gespecialiseerde firma. Neem contact met ons op indien u begeleiding wenst.

1) Inklaring (dédouanement)

U gaat langs bij een douanekantoor (centre douanier, zie lijst overzicht van locaties op http://www.do.etat.lu/bureaux.htm).
Volgende documenten worden gevraagd:
– originele aankoopfactuur (facture d’achat en original)
– Belgisch of Nederlands inschrijvingsbewijs (carte grise of certificat d’immatriculation)
Рconformiteitsattest (certificat de conformit̩)

U ontvangt een vignet “705” sticker. Het nummer op het vignet heeft u nodig om een kentekennummer te bekomen.

Meer informatie over de Luxemburgse regels m.b.t. de aankoop van een buitenlands voertuig: http://www.do.etat.lu/vehaut/achatvoiture.htm

2) Kenteken / nummerplaat

Neem telefonisch contact op met de SNCT (Société Nationale de Contrôle Technique; http://www.snct.lu). Deze organisatie is vergelijkbaar met de DIV in België en de RDW in Nederland, maar is naast de inschrijving van voertuigen ook verantwoordelijk voor de technische keuring. Zorg dat u uw Luxemburgse sociale zekerheidsnummer (numéro de sécurité social) bij de hand heeft want hiernaar zal gevraagd worden. Men meldt u vervolgens mondeling uw kentekennummer. Nummerplaten worden in Luxemburg niet door de overheid uitgereikt en dient u vervolgens zelf te laten drukken.

Overdracht van een bestaand kenteken van een ander voertuig waarvan u eigenaar bent naar uw nieuwe wagen is mogelijk. Kostprijs: 24 EUR. U kan hiervoor terecht bij de SNCA (Société Nationale de Circulation Automobile – http://www.scna.lu)

Indien gewenst, kan u ook voor een nieuw gepersonaliseerd kenteken opteren. De kost hiervoor bedraagt slechts 50 EUR, maar in Luxemburg is de keuze wel beperkt tot een combinatie waarbij de eerste twee posities letters zijn en de volgende vier cijfers, dus bv: “XX 1234”. U kan zelf nakijken of een bepaalde combinatie nog vrij is op de website van de SNCA (Société Nationale de Circulation Automobile): http://www.snca.lu/content/view/259/390/lang,french/

3) U laat uw nummerplaat drukken bij een firma in de buurt, bijvoorbeeld:

Atelier Grun – http://www.grun.lu/spip.php?rubrique2&lang=fr
Lux Signalisation - http://luxsignalisation.lu/

4) Verzekeringsbewijs / groene kaart (carte verte)

U neemt contact op met uw verzekeraar en meldt het kentekennummer zodat uw groene kaart kan opgemaakt worden.

5) Technische controle

Tenslotte gaat u fysiek met de wagen langs bij de SNCT in Sandweiler (11, route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler) voor de technische keuring.
Vergeet niet volgende documenten mee te nemen voor een eerste keuring:
– carte verte (groene kaart)
– carte grise (inschrijvingsbewijs)
–  certificat de conformité (conformiteitsattest)

Het keuringsbewijs dat u ontvangt voegt u bij de boorddocumenten van uw wagen.

6) Wegenbelasting

U krijgt van de douaneadministratie (Administration des Douanes et Accises) per post een uitnodiging tot het betalen van de wegenbelasting (taxe sur les véhicules routiers).

Appel de paiement

Na betaling ontvangt u een fiscaal attest (vignette fiscale), dat u in de wagen bij de boorddocumenten dient te voegen.

Vignette fiscale

Meer informatie: http://www.mt.public.lu/formulaires/circulation_routiere/taxe/
Laatst bijgewerkt: 21/5/2015

Geef een reactie